Kwetsbare mensen, kwetsbare groenten

Er zijn mensen om ons heen die zoveel problemen hebben, dat ze tussen wal en schip geraken. Ze hebben geen werk, geen woning en ervaren geen aansluiting meer bij de maatschappij. Door deelname in een speciaal tuinproject ervaren ze weer betekenis in hun leven.

Ze krijgen weer zelfwaardering en ervaren eigen regie over hun werk, waardoor er motivatie ontstaat. Henk Blokhuis, arbeidstrainer en tuintherapeut, ontwikkelde de tuintaal methodiek, waardoor kwetsbare mensen in hun kracht gezet worden.

In dit boek wordt met deze methodiek op een toegankelijke manier beschreven.

Bestellen van het boek is mogelijk via: henkblokhuis19@gmail.com.

Afscheid en verwelkoming bestuur

Op 14 maart jl. hebben we afscheid genomen van onze commissaris Fran Blokhuis (1940 Lisser Tak-Staak B). Zij heeft zich 14 jaar met hart en ziel ingezet voor onze Stichting. Peter Blokhuis jr.(1968, Bunschoten-Spakenburgse Tak-Staak E3.2), de zoon van onze voormalige voorzitter, heeft haar plek ingenomen en daar zijn wij erg blij mee. Wouter( 1938,Barneveldse Tak-Staak C1.3), de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft aangegeven dat ook voor hem een opvolg(st)er gezocht moet gaan worden.
Jet(1974, Lisser Tak-Staak B), onze huidige archivaris, heeft aangegeven dat ze helaas haar werk niet kan voortzetten. Wij betreuren dit zeer. Inmiddels zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Martijn Blokhuis (1975,Bunschoten-Spakenburgse Tak E1.2) en Heidy Blokhuis-de Graaf (1974, Bunschoten-Spakenburgse Tak E3.2.). Wij heten Martijn en Heidy van harte welkom in ons bestuur. T.z.t. zult u meer van hen horen.
Wij doen hierbij een dringende oproep aan kandidaten voor een bestuurs- of commissarisfunctie en willen daar uitdrukkelijk ook vrouwen voor uitnodigen. Zonder goede invulling van deze functies kan onze Stichting zijn werk niet voortzetten. Weet u iemand laat het
ons weten.

We zijn weer online!

Na een aantal problemen met de site zijn we eindelijk weer terug.

Een artikel uit de Kaap

Oud-bestuurslid Cees aan het woord.Zilveren Speld voor Mees Blokhuis

Afgelopen week heeft ons familielid Mees Blokhuis (Barneveldse tak C1.2) uit Woudenberg een Zilveren Speld in ontvangst mogen nemen van de burgermeester. De onderscheiding is in het leven geroepen om haar waardering naar inwoners uit te kunnen spreken die iets betekenen voor de Woudenbergse samenleving.

De link naar het online artikel kunt u hier vinden.

 

Gerrit Gijsbert Blokhuis 1929-2016

Helaas moeten wij u mededelen dat, oud bestuurslid, de heer Gerrit Gijsbert Blokhuis (Diemer tak D, staak XI) op 26 oktober 2016 is overleden in de leeftijd van 87 jaar. Hij is geboren op 17 november 1929 te Amstelveen en was getrouws met Corrie Blokhuis
Gijs Blokhuis heeft zich jarenlang ingezet als archivaris in het bestuur van de familie Blokhuis.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

November 2015 is de eerste Blokhuis van de 15e generatie geboren. Het betreft Maaike Grace Blokhuis, geboren op 3 november 2015 in Grimsby, Canada.

Onderstaand een gedicht dat haar overgrootvader Aart Blokhuis heeft geschreven naar aanleiding van haar geboorte.

 

Welcome Little Maaike Grace…

 

Welcome, little Maaike Grace…

You’ve come to join the human race,

A world filled with much joy and cheer,

God knows that you’ll be cherished here.

 

We’ve waited for you to arrive,

His promised gift, so much alive

And raise our voice in thanks to Him,

Who saved your life though things looked grim.

 

For it is God our Father, who,

Can save alone, your mother too

And as we look at you, amazed,

Acknowledge, Lord, Your name be praised!

 

May Maaike grow, her faith be strong

And teach her that she may belong

To those whom You have set apart,

Ordained to live within her heart.

 

We heard your father’s voice announce,

She’s Maaike Grace, six pounds one ounce!

Grant them both wisdom and prepare,

Your perfect gifts with her to share.

 

From our perspective, life’s a race

Perhaps, with tears and trials we face,

Yet Lord, we also know, it’s true

Life’s comfort’s found alone in You.

 

And so we praise God’s Holy Name,

From age to age, He is the same,

Our heritage He will preserve,

Made ready, for His sake, to serve.

 

A. Blokhuis

3 november 2015

NIeuw

GIJSBERT GERRIT DIRK BLOKHUIS 1941-2015.

Knipsel

 

 

 

 

 

 

Wij hebben in december als bestuur afscheid moeten nemen van ons ere-lid en oud-penningmeester Gijs Blokhuis. Hij werd 74 jaar.

Gijsbert G.D. werd in 1941 geboren als zoon van Cornelis BLOKHUIS en Pieternella W. HENNING. Hij behoorde tot de Lisser Tak-Staak B. Hij studeerde Natuur- en Wiskunde. Als biochemicus promoveerde Gijs in 1970 als doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Zijn proefschrift beschreef het onderzoek naar de heterogeniteit van mitochondriën in hersenweefsel.

Gijs trouwde in 1965 met Wil VEENHUIZEN. Hun huwelijk werd bekroond met twee kinderen en 5 kleinkinderen.

In 1980 nam Gijs in het bestuur van onze familiestichting de functie van penningmeester over van zijn vader Cornelis.

Gijs is maar liefst 33 jaar lang de penningmeester  in het bestuur van de stichting geweest. In 2013 gaf hij aan te willen stoppen vanwege zijn gezondheid.

In zijn bestuursperiode zijn vele zaken tot stand gebracht waaronder de verkoop van boerderij “de Hazendonck”. De opbrengst van de boerderij werd belegd in aandelen en obligaties en dat vergde de nodige inzicht en tijd. Gijs deed nauwgezet zijn werk. Jaarlijks stelde hij de jaarrekening op waaraan duidelijk te merken was, dat er heel wat uren in waren gestoken alvorens deze in het voltallige bestuur werd besproken.

Ook hielp Gijs mee bij de organisatie van de verschillende Blokhuisdagen. Het laatste boek “100 jaar Blokhuisstichting”  kwam onder zijn leiding tot stand. Hij was een aimabel man en bestuurslid en onder zijn financiële leiding groeide het vermogen van onze familiestichting aan en was het in kundige handen.

We namen afscheid van Gijs op 14 december 2015 te Driehuis.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alsmede de verdere familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

 

Namens het bestuur

Sylvia van Halteren-Blokhuis

Afscheid voorzitter Peter Blokhuis

Afgelopen juli heeft Peter Blokhuis afscheid genomen als voorzitter. Bijgaand een selectie van de foto’s die tijdens dit afscheid zijn genomen.

Peter Blokhuis (links) in gesprek met Joan Blokhuis (midden) en Wim Blokhuis (rechts)

Peter Blokhuis (links) in gesprek met Joan Blokhuis (midden) en Wim Blokhuis (rechts)


Wouter Blokhuis (midden) in gesprek met Fran Blokhuis (rechts)

Wouter Blokhuis (midden) in gesprek met Fran Blokhuis (rechts)


Het gezelschap in een goed gesprek.

Het gezelschap in een goed gesprek.


DSC01725
DSC01713

Aanvragen studiebeloning

Afgelopen jaar zijn er een zevental aanvragen voor een studiebeloning door het bestuur ontvangen. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. De studiebeloning is bedoeld voor Blokhuizen die een vierjarige MBO, HBO of Universitaire studie hebben afgerond. Weet of kent u iemand die voor de studiebeloning in aanmerking zou kunnen komen laat het ons dan weten.
Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Ondersteuning

Top